در انتظار تامین

در انتظار تامین

بافندگی با ماشین

بافندگی با ماشین

جلال محرابی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
  • ۲ روز مانده
  • 100,000,000 تومان مورد نیاز
  • 0 تومان تامین شده
میزان مشارکت 2,450,000,000 ریال در مجموع
پروژه های ایجاد شده 19 پروژه در 4 استان
در انتظار تامین 1 مورد
اشتغال ایجاد شده 59 شغل مستقیم و 85 شغل غیر مستقیم
تامین کنندگان 1 نفر
مشاوران 12 نفر
کارآفرینان موفق مشاهده همه
اخبار کاروام