در انتظار تامین

در انتظار تامین

دامداری

دامداری

مهرعلی کرم زاده
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
  • ۴ روز مانده
  • 20,000,000 تومان مورد نیاز
  • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

دام سنگین

دام سنگین

فرشاد آرش
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
  • ۸ ماه مانده
  • 20,000,000 تومان مورد نیاز
  • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

دام داشتی

دام داشتی

امیر سیفی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
  • الان
  • 10,000,000 تومان مورد نیاز
  • 0 تومان تامین شده
میزان مشارکت 6,889,900,000 ریال در مجموع
پروژه های ایجاد شده 58 پروژه در 13 استان
در انتظار تامین 8 مورد
اشتغال ایجاد شده 131 شغل مستقیم و 131 شغل غیر مستقیم
تامین کنندگان 3 نفر
مشاوران 21 نفر
کارآفرینان موفق مشاهده همه
اخبار کاروام