در انتظار تامین

در انتظار تامین

کشاورزی

کشاورزی

اسلام بهزادی پور
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
  • الان
  • 20,000,000 تومان مورد نیاز
  • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

اغذیه فروشی

اغذیه فروشی

جمیله گرگندی پور
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
  • الان
  • 20,000,000 تومان مورد نیاز
  • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

کارگاه تولید محصولات گیاهی

کارگاه تولید محصولات گیاهی

مریم عباسی امجز
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
  • ۴ ماه مانده
  • 35,000,000 تومان مورد نیاز
  • 0 تومان تامین شده
میزان مشارکت 14,339,900,000 ریال در مجموع
پروژه های ایجاد شده 87 پروژه در 18 استان
در انتظار تامین 6 مورد
اشتغال ایجاد شده 131 شغل مستقیم و 131 شغل غیر مستقیم
تامین کنندگان 4 نفر
مشاوران 24 نفر
کارآفرینان موفق مشاهده همه
اخبار کاروام