در انتظار تامین

در انتظار تامین

توسعه گاوداری

توسعه گاوداری

فخرالدین پزشکی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
  • ۶ روز مانده
  • 30,000,000 تومان مورد نیاز
  • 0 تومان تامین شده
میزان مشارکت 4,034,957,890 ریال در مجموع
پروژه های ایجاد شده 25 پروژه در 5 استان
در انتظار تامین 1 مورد
اشتغال ایجاد شده 104 شغل مستقیم و 106 شغل غیر مستقیم
تامین کنندگان 6 نفر
مشاوران 12 نفر
کارآفرینان موفق مشاهده همه
اخبار کاروام