در انتظار تامین
میزان مشارکت 2,450,000,000 ریال در مجموع
پروژه های ایجاد شده 18 پروژه در 3 استان
در انتظار تامین 0 مورد
اشتغال ایجاد شده 59 شغل مستقیم و 85 شغل غیر مستقیم
تامین کنندگان 1 نفر
مشاوران 2 نفر
کارآفرینان موفق مشاهده همه
اخبار کاروام