در انتظار تامین

در انتظار تامین

بافندگی با ماشین

بافندگی با ماشین

مرضیه شاکری طارمسری
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
  • ۹ ماه مانده
  • 10,000,000 تومان مورد نیاز
  • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

آموزشی

آموزشی

راهله شیروانی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
  • ۹ ماه مانده
  • 35,000,000 تومان مورد نیاز
  • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

توسعه گاوداری

توسعه گاوداری

فخرالدین پزشکی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
  • ۹ ماه مانده
  • 30,000,000 تومان مورد نیاز
  • 0 تومان تامین شده
میزان مشارکت 4,460,000,000 ریال در مجموع
پروژه های ایجاد شده 54 پروژه در 13 استان
در انتظار تامین 10 مورد
اشتغال ایجاد شده 86 شغل مستقیم و 116 شغل غیر مستقیم
تامین کنندگان نفر
مشاوران 21 نفر
کارآفرینان موفق مشاهده همه
اخبار کاروام