در انتظار تامین

در انتظار تامین

رنگ کاری مبلمان

رنگ کاری مبلمان

میثم خورشاهی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
  • ۱ ماه مانده
  • 10,000,000 تومان مورد نیاز
  • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

پروژه تامین زیرساخت خط انتقال آب به روستای زاچ و داربست (شهرک شهید سلیمانی)

پروژه تامین زیرساخت خط انتقال آب به روستای زاچ و داربست (شهرک شهید سلیمانی)

گروه جهادی عماد
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
22 %
  • ۲ ماه مانده
  • 15,000,000 تومان مورد نیاز
  • 3,308,000 تومان تامین شده
میزان مشارکت 17,425,510,100 ریال در مجموع
پروژه های ایجاد شده 137 پروژه در 19 استان
در انتظار تامین 5 مورد
اشتغال ایجاد شده 150 شغل مستقیم و 150 شغل غیر مستقیم
تامین کنندگان 6 نفر
مشاوران 25 نفر
کارآفرینان موفق مشاهده همه
اخبار کاروام