در انتظار تامین

در انتظار تامین

اغذیه فروشی

اغذیه فروشی

جمیله گرگندی پور
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
  • الان
  • 20,000,000 تومان مورد نیاز
  • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

کارگاه تولید محصولات گیاهی

کارگاه تولید محصولات گیاهی

مریم عباسی امجز
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
  • ۲ ماه مانده
  • 25,000,000 تومان مورد نیاز
  • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

تاسیس کارگاه لیزر

تاسیس کارگاه لیزر

علیرضا صمدی موفق
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
  • ۳ ماه مانده
  • 60,000,000 تومان مورد نیاز
  • 0 تومان تامین شده
میزان مشارکت 18,889,900,000 ریال در مجموع
پروژه های ایجاد شده 75 پروژه در 16 استان
در انتظار تامین 11 مورد
اشتغال ایجاد شده 131 شغل مستقیم و 131 شغل غیر مستقیم
تامین کنندگان 3 نفر
مشاوران 23 نفر
کارآفرینان موفق مشاهده همه
اخبار کاروام