در انتظار تامین
میزان مشارکت 23,589,900,000 ریال در مجموع
پروژه های ایجاد شده 82 پروژه در 17 استان
در انتظار تامین 12 مورد
اشتغال ایجاد شده 131 شغل مستقیم و 131 شغل غیر مستقیم
تامین کنندگان 3 نفر
مشاوران 24 نفر
کارآفرینان موفق مشاهده همه
اخبار کاروام