دام سنگین

  • فرشاد آرش مالک
  • مسلم بهرامی مشاور
  • دامداری
  • کهگیلویه وبویراحمد /
۶ ماه مانده تا اتمام
  • هزینه کل پروژه 20,000,000 تومان
  • مبلغ تامین شده : 0 تومان
  • مبلغ تامین نشده : 20,000,000 تومان
مشارکت
مبلغ مورد نظر را وارد کنید(تومان)

حامیان پروژه