چگونه یک پروژه جدید ایجاد کنم؟

ایجاد یک پروژه در کاروام نیازمند پیمودن گامهای زیر است:

  1. ثبت پروژه بطور دقیق و مطابق مختصاتی که برای فرایند ثبت تعیین شده است. خوب است بدانید کاروام تنها از پروژه‌های خرد حمایت می‌کند. بنابراین هرچه این مبلغ کمتر باشد، فرصت بیشتری برای تایید و تامین خواهد یافت.
  2. پروژه‌های ثبت شده باید توسط مشاوران کاروام ارزیابی شوند. این ارزیابی، شامل مختصات پروژه از حیث اجرایی شدن و سودآوری و مختصات مجری از حیث توان اجرایی و سایر صلاحیتهای لازم است. یکی از کارهای انجام شده در این بخش تعیین شیوه بازگشت سرمایه از سوی مالک پروژه به تامین کنندگان است (الگوی بازپرداخت).
  3. قدم سوم انتظار برای تامین است. پروژه تایید شده به تامین کنندگان معرفی می‌شود منتظر می‌ماند تا نیازمندی‌های آن تامین شود. زمان انتظار محدود است و در صورت عدم تامین در آن زمان پروژه بسته خواهد شد.
  4. پس از تامین پروژه توسط جامعه نیکوکاران کاروام، پروژه با کمک مشاور آن، وارد مرحله اجرا می‌شود.
  5. مجری بایستی مطابق الگویی که مشاور پروژه مشخص می‌کند، گزارش پیشرفت کار را در کاروام منعکس کند.
  6. گام بعدی بازگرداندن سرمایه‌های اعطایی به تامین کنندگان است (بازپرداخت). این کار مطابق الگویی که در فرایند ارزیابی پروژه توسط مشاور طراحی شده است انجام خواهد پذیرفت.
  7. کاروام فضایی برای عرضه محصولات پروژه‌ها در اختیار مالکان قرار می‌دهد. این کار فرصتی بسیار مغتنم برای تولید کنندگان و سایر کاربران کاروام است. از یک سو تولید کننده دارای یک قفسه فروشگاهی است. از سوی دیگر، تامین کنندگان و البته تمام کاربران کاروام می‌توانند مستقیما از تولید کننده و با قیمتی مناسب خرید کنند.