تامین مالی شد

راه اندازی کافه کتاب ویژه بانوان

راه اندازی کافه کتاب ویژه بانوان

زهرا خادمی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 30,000,000 تومان مورد نیاز
 • 30,000,000 تومان تامین شده

تامین مالی شد

کاروان زیارتی و سیاحتی

کاروان زیارتی و سیاحتی

مسعود اسماعیلی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 20,000,000 تومان مورد نیاز
 • 20,000,000 تومان تامین شده

تامین مالی شد

راه اندازی مهد قرآن کریم

راه اندازی مهد قرآن کریم

علی زرگری
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 50,000,000 تومان مورد نیاز
 • 50,000,000 تومان تامین شده

تامین مالی شد

راه اندازی شرکت پخش محصولات

راه اندازی شرکت پخش محصولات

سامان فیاض بخش
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 25,000,000 تومان مورد نیاز
 • 25,000,000 تومان تامین شده

تامین مالی شد

تولید لیوان کاغذی یکبار مصرف

تولید لیوان کاغذی یکبار مصرف

هادی رحیمی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 25,000,000 تومان مورد نیاز
 • 25,000,000 تومان تامین شده

تامین مالی شد

راه اندازی واحد تولید و بسته بندی میوه خشک

راه اندازی واحد تولید و بسته بندی میوه خشک

حامد صلاحی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 25,000,000 تومان مورد نیاز
 • 25,000,000 تومان تامین شده

تامین مالی شد

راه اندازی واحد بسته بندی سبزیجات، حبوبات و ادویه

راه اندازی واحد بسته بندی سبزیجات، حبوبات و ادویه

یوسف سعیدی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 20,000,000 تومان مورد نیاز
 • 20,000,000 تومان تامین شده

تامین مالی شد

راه اندازی آموزشگاه تعمیرات و تجهیزات تلفن همراه

راه اندازی آموزشگاه تعمیرات و تجهیزات تلفن همراه

روح الله کاظمی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 20,000,000 تومان مورد نیاز
 • 20,000,000 تومان تامین شده

تامین مالی شد

ایجاد واحد انفورماتیک

ایجاد واحد انفورماتیک

مجید لاهیجی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 30,000,000 تومان مورد نیاز
 • 30,000,000 تومان تامین شده