دامداری وپرورش گوسفند

سیدمقداد روشنایی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • الان
 • 20,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

نیازمند اصلاح

تست

تست

داود صالحی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • الان
 • 0 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

بافندگی با ماشین

بافندگی با ماشین

مرضیه شاکری طارمسری
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • ۹ ماه مانده
 • 10,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

آموزشی

آموزشی

راهله شیروانی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • ۹ ماه مانده
 • 35,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

توسعه گاوداری

توسعه گاوداری

فخرالدین پزشکی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • ۹ ماه مانده
 • 30,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

دامداری

دامداری

مهرعلی کرم زاده
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • ۲ ماه مانده
 • 20,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

دام سنگین

دام سنگین

فرشاد آرش
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • ۹ ماه مانده
 • 20,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

دام داشتی

دام داشتی

امیر سیفی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • الان
 • 10,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

دامداری

دامداری

مینا جعفری
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • الان
 • 10,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

کشاورزی

کشاورزی

اسلام بهزادی پور
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • الان
 • 20,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

دامداری

دامداری

مهدی سیفی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • الان
 • 10,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

اغذیه فروشی

اغذیه فروشی

جمیله گرگندی پور
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • الان
 • 20,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

تامین مالی شد

راه اندازی شرکت پخش محصولات

راه اندازی شرکت پخش محصولات

سامان فیاض بخش
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 25,000,000 تومان مورد نیاز
 • 25,000,000 تومان تامین شده

تامین مالی شد

تولید لیوان کاغذی یکبار مصرف

تولید لیوان کاغذی یکبار مصرف

هادی رحیمی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 25,000,000 تومان مورد نیاز
 • 25,000,000 تومان تامین شده

تامین مالی شد

راه اندازی واحد تولید و بسته بندی میوه خشک

راه اندازی واحد تولید و بسته بندی میوه خشک

حامد صلاحی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 25,000,000 تومان مورد نیاز
 • 25,000,000 تومان تامین شده

تامین مالی شد

راه اندازی واحد بسته بندی سبزیجات، حبوبات و ادویه

راه اندازی واحد بسته بندی سبزیجات، حبوبات و ادویه

یوسف سعیدی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 20,000,000 تومان مورد نیاز
 • 20,000,000 تومان تامین شده

تامین مالی شد

راه اندازی آموزشگاه تعمیرات و تجهیزات تلفن همراه

راه اندازی آموزشگاه تعمیرات و تجهیزات تلفن همراه

روح الله کاظمی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 20,000,000 تومان مورد نیاز
 • 20,000,000 تومان تامین شده

تامین مالی شد

ایجاد واحد انفورماتیک

ایجاد واحد انفورماتیک

مجید لاهیجی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 30,000,000 تومان مورد نیاز
 • 30,000,000 تومان تامین شده

تامین مالی شد

مرکز چاپ الماس

مرکز چاپ الماس

داود ایمانی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 30,000,000 تومان مورد نیاز
 • 30,000,000 تومان تامین شده

در حال اجرا

ایجاد کارگاه گلیم بافی

ایجاد کارگاه گلیم بافی

حسین قربانی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • ۲ ماه مانده
 • 50,000,000 تومان مورد نیاز
 • 50,000,000 تومان تامین شده

در حال اجرا

کارگاه تولید ترشی

کارگاه تولید ترشی

مؤيد اباعبدالله
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • ۹ ماه مانده
 • 65,000,000 تومان مورد نیاز
 • 65,000,000 تومان تامین شده

در حال اجرا

تولید خانگی سبزیجات خشک

تولید خانگی سبزیجات خشک

رقیه ملک محمدی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 2,000,000 تومان مورد نیاز
 • 2,000,000 تومان تامین شده

در حال اجرا

نانوایی سنتی

نانوایی سنتی

مهدی دهقان
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 28,000,000 تومان مورد نیاز
 • 28,000,000 تومان تامین شده

درحال باز پرداخت اقساط

کارگاه خیاطی

کارگاه خیاطی

نام پسرک لو
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 6,000,000 تومان مورد نیاز
 • 6,000,000 تومان تامین شده

اقساط دریافت شد

راه اندازی کافه کتاب ویژه بانوان

راه اندازی کافه کتاب ویژه بانوان

زهرا خادمی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 30,000,000 تومان مورد نیاز
 • 30,000,000 تومان تامین شده