در انتظار تامین

دام سنگین

دام سنگین

فرشاد آرش
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • ۶ ماه مانده
 • 20,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

دام داشتی

دام داشتی

امیر سیفی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • الان
 • 10,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

دامداری

دامداری

مینا جعفری
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • الان
 • 10,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

کشاورزی

کشاورزی

اسلام بهزادی پور
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • الان
 • 20,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

دامداری

دامداری

معصومه حیدری
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • الان
 • 10,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

دامداری

دامداری

مهدی سیفی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • الان
 • 10,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

اغذیه فروشی

اغذیه فروشی

جمیله گرگندی پور
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • الان
 • 20,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

کارگاه تولید محصولات گیاهی

کارگاه تولید محصولات گیاهی

مریم عباسی امجز
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • ۲ ماه مانده
 • 25,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

تاسیس کارگاه لیزر

تاسیس کارگاه لیزر

علیرضا صمدی موفق
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • ۳ ماه مانده
 • 60,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

خرید دوربین فیلمبرداری

خرید دوربین فیلمبرداری

مسعود شریعت نیا
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • ۴ هفته مانده
 • 40,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

در انتظار تامین

ایجاد مغازه

ایجاد مغازه

سجاد کهن
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • ۲ ماه مانده
 • 20,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده