تامین مالی شد

تجهیز گلخانه زینتی


تجهیز گلخانه زینتی

سید عباس میردهقان
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
  • ۲ ماه گذشته
  • 15,000,000 تومان مورد نیاز
  • 15,000,000 تومان تامین شده
تامین مالی شد

کارگاه خیاطی خانگی


کارگاه خیاطی خانگی

مهدی حبیب پور
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
  • ۱ ماه مانده
  • 1,200,000,000 تومان مورد نیاز
  • 1,200,000,000 تومان تامین شده