ارسال به بانک

پرورش بوقلمون


پرورش بوقلمون

سید محسن اسداللهی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • ۵ ماه مانده
 • 20,000,000 تومان مورد نیاز
 • 20,000,000 تومان تامین شده
ارسال به بانک

کارگاه تولید ترشی


کارگاه تولید ترشی

مؤيد اباعبدالله
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • ۵ ماه مانده
 • 65,000,000 تومان مورد نیاز
 • 65,000,000 تومان تامین شده
ارسال به بانک

مرکز چاپ الماس


مرکز چاپ الماس

داود ایمانی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 30,000,000 تومان مورد نیاز
 • 30,000,000 تومان تامین شده
ارسال به بانک

نانوایی سنتی


نانوایی سنتی

مهدی دهقان
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 28,000,000 تومان مورد نیاز
 • 28,000,000 تومان تامین شده
ارسال به بانک

کارگاه خیاطی


کارگاه خیاطی

نام پسرک لو
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • الان
 • 6,000,000 تومان مورد نیاز
 • 6,000,000 تومان تامین شده
ارسال به بانک

چرخ کاری و رودوزی کفش


چرخ کاری و رودوزی کفش

علی صالحی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • ۲ ماه گذشته
 • 8,000,000 تومان مورد نیاز
 • 8,000,000 تومان تامین شده

ایجاد کارگاه میوه خشک کنی

سعید احمدی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
100 %
 • ۲ ماه گذشته
 • 15,000,000 تومان مورد نیاز
 • 15,000,000 تومان تامین شده

بافندگی با ماشین

مرضیه شاکری طارمسری
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • ۵ ماه مانده
 • 10,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

آموزشی

راهله شیروانی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • ۵ ماه مانده
 • 35,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

توسعه گاوداری

فخرالدین پزشکی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • ۵ ماه مانده
 • 30,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

اقساط دریافت شد

تولید خانگی سبزیجات خشک

پرداخت اقساط

تولید خانگی سبزیجات خشک

رقیه ملک محمدی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • ۶ روز گذشته
 • 2,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

تامین نشد

عرضه محصولات کشاورزی

مبلغ مانده : 20,000,000 تومان

عرضه محصولات کشاورزی

سید جعفر اسماعیلی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • ۱ سال گذشته
 • 20,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

تامین نشد

پخش مواد شوینده بهداشتی (سلولزی)

مبلغ مانده : 450,000,000 تومان

پخش مواد شوینده بهداشتی (سلولزی)

مرتضی رستمی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • ۱ سال گذشته
 • 450,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

تامین نشد

دامداری

مبلغ مانده : 20,000,000 تومان

دامداری

مهرعلی کرم زاده
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • ۲ ماه گذشته
 • 20,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

تامین نشد

دامداری

مبلغ مانده : 10,000,000 تومان

دامداری

فاطمه بهتری
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • ۶ روز گذشته
 • 10,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

تامین نشد

دام سنگین گوشتی گاو

مبلغ مانده : 20,000,000 تومان

دام سنگین گوشتی گاو

مجتبی نصیری
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • ۱ ماه گذشته
 • 20,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

تامین نشد

طراحی و دوخت لباس

مبلغ مانده : 30,000,000 تومان

طراحی و دوخت لباس

نسیم عسگری
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • ۲ ماه گذشته
 • 30,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

تامین نشد

خیاطی

مبلغ مانده : 20,000,000 تومان

خیاطی

سیما مکوندی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • ۲ ماه گذشته
 • 20,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده

تامین نشد

تهیه دام

مبلغ مانده : 1,000,000 تومان

تهیه دام

مرضیه فولادزاده
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
 • ۲ ماه گذشته
 • 1,000,000 تومان مورد نیاز
 • 0 تومان تامین شده