راه اندازی شرکت پخش محصولات

 • سامان فیاض بخش مالک
 • مشاور
 • پخش و توزیع محصولات
 • تهران / شهریار
الان
 • هزینه کل پروژه 25,000,000 تومان
 • مبلغ تامین شده : 25,000,000 تومان
 • مبلغ تامین نشده : 0 تومان
 • تعداد اقساط : 1 ماه
 • وام پرداخت شده: 25,000,000 تومان
 • اقساط پرداخت شده : 0 تومان
 • مانده وام : 25,000,000 تومان
در حال اجرا
حامیان پروژه