تولید لیوان کاغذی یکبار مصرف

  • هادی رحیمی مالک
  • مشاور
  • تولید ظروف یکبار مصرف
  • تهران / تهران
الان
  • هزینه کل پروژه 25,000,000 تومان
  • مبلغ تامین شده : 25,000,000 تومان
  • مبلغ تامین نشده : 0 تومان

ارسال به بانک
حامیان پروژه