چگونه به یک پروژه قرض بدهم؟

بنای کاروام آن است که با کمترین هزینه و زمان پروژه‌های پیشنهادی را به اجرا درآورد. بنابراین به هیچ وجه دنبال جذب کمک‌های مالی صرف نیست. از این رو با خرد کردن و تفکیک نیازمندی پروژه‌ها کوشیده است تا از تمام ظرفیت کاربران نیکوکار خود استفاده کرده و بستری ایجاد کند تا هر نیکوکاری به قدر وسع خود بتواند در این امور خیر سهیم شود.

نیازمندی‌های هر پروژه در کاروام به سه بخش تقسیم شده است:

  • سرمایه ( وجه نقدی که برای اجرا و نگهداری پروژه مورد نیاز است)
  • کالا (امکانات و ابزار آلاتی که در راه‌اندازی پروژه لازم است)
  • خدمات (کارها و تسهیلاتی مانند نیروی فنی، کارسازی‌های سازمانی و... مورد نیاز)

وقتی که وارد صحفه یک پروژه می‌شوید با این سه نوع نیازمندی مواجه می‌شوید. بنابراین شما می‌تواند با توجه به مقدورات خود، در این کار خیر شریک شده و برای تامین آن اقدام کنید.

توجه داشته باشید که حتما نیاز نیست شما بصورت نقدی به پروژه‌ای کمک کنید. حتی اگر خدمتی از دست شما برمی‌آید که موجب کاهش هزینه‌های پروژه شده و اجرای آن را سرعت می‌بخشد ولی در قسمت کالا و خدمات ذکر نشده است، آن را از طریق ارتباط با ما به کاروام اطلاع دهید تا در پروفایل پروژه ایجاد شود و شما بتوانید نسبت به تامین آن اقدام کنید.

توجه: کاروام در گام نخست تنها به تامین مالی پروژه‌ها می‌پردازد. بستر تامین کالا و خدمات به زودی فعال خواهد گردید.