منبع کاروام

خبر خوش برای کارآفرینان

پرداخت ۵ میلیارد ریال وام به 18 پروژه جدید

تعیین تکلیف پروژه‌های جدید کاروام

در جلسه روز چهارشنبه ۲۸ بهمن ماه، 18 فقره از پروژه‌های ثبت شده در کاروام ارزیابی و تعیین تکلیف شد. این پروژه‌ها برای ایجاد کار در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی و دامداری، صنایع دستی، خدمات فنی مهندس و... است که جمعا 5 میلیارد ریال وام جهت راه‌اندازی آنها پرداخت می‌شود.

همچنین در این جلسه راه‌های تسهیل و تسریع ارزیابی و پرداخت وام مورد بررسی واقع شده که نتیجه آن در پروژه‌های آتی موثر خواهد بود.

گفتنی است فرایند حمایت کاروام از ایده‌های کارآفرینی خرد از طریق تامین اعتبار وام در بانک رسالت است. در این الگو خیرین محترم می‌توانند بجای حمایت نقدی اعتبار حساب خود در بانک رسالت رای به پروژه‌ها اهدا نمایند.

مالکان پروژه‌ها نیز بایستی جهت دریافت وام مطابق روالها و دستور عمل‌های بانک رسالت عمل نمایند. برای آگاهی بیشتر از این موضوع می‌توانید به قسمت راهنمای کاروام مراجعه نمایید.