دام داشتی

شرح پروژه

باتوجه به تجربه در دامداری گوسفند داشتی تقاضای وام دارم

ویژگی‌ها

تجربه

هزینه کل پروژه: 20,000,000 تومان

اشتغال مستقیم: 1

اشتغال غیر مستقیم: 1

مشتریان: مردان,

گارانتی: ندارد

تبلیغات:

نظرات کاربران

تاریخچه پروژه


1399/1/16 - «ایجاد پروژه» توسط مالک : پروژه «دام داشتی» ایجاد شد


1399/1/16 - «تعیین مشاور» توسط مالک : انتخاب مشاور به عهده کاروام


1399/1/16 - «تعیین مشاور» توسط مالک : انتخاب مشاور به عهده کاروام


1399/1/26 - «تعیین مشاور» توسط مدیر : روح اله سیفی به عنوان مشاور پروژه تعیین شد.


1399/1/28 - «ویرایش پروژه» توسط مدیر : فلیدهای مبلغ مورد نیاز ویرایش شد


1399/1/28 - «ویرایش پروژه» توسط مدیر : فلیدهای مبلغ مورد نیاز ویرایش شد


1399/1/28 - «ویرایش پروژه» توسط مدیر : فلیدهای مبلغ مورد نیاز، هزینه کل طرح ویرایش شد


1399/1/28 - تغییر وضعیت: «در انتظار تایید» توسط مدیر : پروژه منتظر تایید مشاور است


1399/1/28 - «در انتظار تایید» توسط مدیر :


1399/1/28 - «ویرایش پروژه» توسط مدیر : فلیدهای ویرایش شد


1399/1/28 - «ویرایش پروژه» توسط مدیر : فلیدهای هزینه کل طرح ویرایش شد


1399/1/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای مبلغ مورد نیاز ویرایش شد


1399/1/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای مبلغ مورد نیاز ویرایش شد


1399/1/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای مبلغ مورد نیاز، هزینه کل طرح ویرایش شد


1399/1/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای مبلغ مورد نیاز، هزینه کل طرح، تعداد اقساط ویرایش شد


1399/2/6 - تغییر وضعیت: «در انتظار تامین» توسط مدیر : پروژه تایید شد و در صف تامین مالی قرار گرفت


1399/2/6 - «در انتظار تامین» توسط مدیر :


1399/9/11 - تغییر وضعیت: «رد شده» توسط مدیر : پروژه رد شد


1399/9/11 - «رد شده» توسط مدیر :

  • وضعیت: رد شده
  • موضوع : کشاورزی
  • زیر موضوع : دامداری
  • نوع پروژه : تولیدی
  • تاریخ شروع : 1399/3/3
  • تاریخ خاتمه : 1399/4/3
  • مهلت تامین :
  • کشاورزی
  • استان : قم

امتیاز پروژه : 4.5 از 5

امتیاز به پروژه :
ثبت امتیاز